Blog

28 november 2012

Wat is een gebruiksvergunning/melding?

Verschillende vergunningen en ontheffingen zijn voortaan onder één noemer aan te vragen, de omgevingsvergunning. Zo ook de gebruiksvergunning en gebruiksmelding, die te maken hebben met het brandveilig gebruiken van gebouwen.

U heeft een omgevingsvergunning (de voormalige gebruiksvergunning) nodig als de volgende situatie van toepassing is:

  • U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen, bijvoorbeeld hotels, grote pensions, opvangcentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, maar ook gevangenissen (verblijven voor vasthouden van personen).
  • U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, bijvoorbeeld basisscholen en kinderdagverblijven.
  • U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, bijvoorbeeld een verpleegtehuis.

In alle bovenstaande gevallen gaat het niet om woningen en woonhuizen.

 

U moet een melding (de voormalige gebruiksmelding) doen van het gebruik van een gebouw als de de volgende situatie van toepassing is:

  • Het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Dit zijn gebouwen waar meer dan 50 personen kunnen verblijven. Voorbeelden zijn: (middelbare) scholen, warenhuizen, kerken, stations, bioscopen en fitnesscentra.
  • Er is sprake van kamergewijze verhuur aan 5 of meer personen. Met 'kamergewijze verhuur' wordt bedoeld het verhuren van een woning aan afzonderlijke huurders. Woongroepen, gezinsvervangende tehuizen of studentenhuizen waarin een aantal personen gezamenlijk een huishouden voert, vallen onder de gewone woonfunctie.
  • Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Gebruiksbesluit voldaan.

Heeft u een melding of vergunning nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

bron: gemeente Tilburg